Tandvårdsrädsla

Tandvårdsrädsla

Att gå till tandläkaren eller en tandvårdsbehandling kan framkalla obehag hos många. På Bene arbetar vi dagligen med patienter som har tandvårdsrädlsa. Denna rädsla leder ofta till försämrad munhälsa, vilket kan få stora konsekvenser för patientens livskvalitet.

Är du orolig inför ditt tandläkarbesök?

Att uppleva rädsla inför en hotfull situation är en normal reaktion men när rädslan inte upphör kan förväntansångest uppstå. Det är en fobisk rädsla med undvikandebeteende som följd. En stark tandvårdsrädsla kan därför betraktas som en fobi. Tandvårdsrädsla kan vara orsakad av ett tidigare trauma eller en ökad individuell känslighet/sårbarhet samt av påverkan från andra, till exempel rädsla hos en anhörig.

Det är vanligt att tandvårdsrädsla uppstår som en reaktion på tidigare upplevd traumatisk tandvårdsbehandling.

Vårt mål är att öka din självkänsla och ge dig kontroll över behandlingssituationen, eftersom alla människor förtjänar att våga le! Till vår hjälp finns medicinsk behandling, behandling under narkos och även samarbete med psykoterapeut.

Narkostandvård

Vi på Bene Tandvård har stor erfarenhet av att arbeta med patienter som lider av rädsla för att gå till tandläkaren. Det finns många behandlingsvägar, från lugnande mediciner till full narkostandvård. Det sistnämnda innebär att du får sova medan tandläkaren arbetar. Vi kan dessutom förmedla kontakt med en terapeut eller psykolog för att lindra din rädsla. Vårt mål är inte bara att hjälpa dig till en god munhälsa, utan också att lindra din tandvårdsrädsla.

Narkostandvård

Läs mer om narkostandvård hos 1177

Narkos

Narkos innebär att du inför en operation eller undersökning blir sövd med hjälp av läkemedel. Därför kallas narkos ibland också för sövning. Den djupa sömnen tillsammans med smärtstillande läkemedel gör att du slipper ha ont och ta del av det som händer under operationen eller undersökningen.


NARKOS – 1177

Tandvårdsrädsla hos vuxna

Att vara rädd eller orolig för att få tandvård brukar kallas tandvårdsrädsla. Det kan påverka hur du kan delta i undersökningar och behandlingar. Det finns hjälp att få om du har tandvårdsrädsla.


TANDVÅRDSRÄDSLA HOS VUXNA – 1177

Varför ska man behandlas under narkos?

För att genomföra en behandling som i vaket tillstånd inte är möjlig så är narkos nödvändig.

Vad kostar det att behandlas under narkos?

Narkos är vanligtvis inte ersättningsberättigat via Försäkringskassan. Priset för narkos är 5500 kr per påbörjad timme utöver tillkommande tandvårdskostnader.