Specialisttandvård

Specialisttandvård

Specialist-
tandvård

På Bene Tandvård är vi specialiserade på endodonti. Sedan starten 2005 har vi tagit emot remisser från andra tandläkare. 

Endodonti

Pulpans sjukdomstillstånd

Endodonti är läran om tandpulpans sjukdomstillstånd. Tandpulpan kan bli sjuk och dö på grund av sprickor, kariesangrepp som gått för långt eller en traumaskada. För att behandla detta krävs oftast en rotfyllning.


Behandling sker med rotfyllning

Vid en rotfyllning tar man bort pulpan på den infekterande tanden. Därefter behandlas tandens rot med bakteriedödande medel för att bli av med infektionen.

Ibland kan det bakteriedödande medlet få stanna kvar i tanden i några veckor innan man sedan fyller igen tanden med konstgjort material. Detta för att vara säker på att alla bakterier är borta.

Om tanden sitter långt bak i munnen eller om den på annat sätt gör att det är svårt att göra en rotfyllning blir patienten remitterad till en specialist. Detta för att minska risken för komplikationer och för att rotfyllningen ska bli så bra som möjligt.

En endodontist är en tandläkare som vidareutbildat sig i att utföra rotbehandlingar.

Remissinstans för rotfyllningar (endodonti)

På Bene tandvård tar vår specialisttandläkare i endodonti Anna Törner och vår ST-tandläkare i endodonti Anna Berg emot remisser från andra tandläkare som vill ha hjälp med rotbehandlingar. 

Har du som patient en tand som behöver rotbehandling kan du be din tandläkare om en remiss till oss eller kontakta vår reception så vägleder de dig rätt!

Remissinstans för rotfyllningar (endodonti)

På Bene tandvård tar vår specialisttandläkare i endodonti, Anna Törner, och vår ST-tandläkare i endodonti, Anna Berg, emot remisser från andra tandläkare som vill ha hjälp med rotbehandlingar. 

Har du som patient en tand som behöver rotbehandling kan du be din tandläkare om en remiss till oss eller kontakta vår reception så vägleder de dig rätt!

När behövs en rotbehandling

Rotbehandlingar görs för att behandla och förebygga sjukdomar i tanden och vävnaderna runt roten.

I en frisk tand finns det nerver och blodkärl som skyddar tanden mot sjukdom. När dessa skadas kan tanden inte skydda sig mot de bakterier som finns i munnen. Det uppstår inflammation och sedan infektion. Rotbehandling krävs då för att behandla sjukdomen och kunna behålla tanden.

Tandens nerver och blodkärl kan skadas av många anledningar. Karies (hål i tänderna) är den vanligaste grundorsaken. Men även stora lagningar, protetiska kronor, sprickor, slag mot tänder och tandpressning kan i förlängningen leda till att tanden behöver rotfyllas.

Ofta är sjukdomar i tänder och omgivande vävnad symptomfria. De upptäcks kanske vid en rutinundersökning eller när man skall laga en fyllning som lossnat. Sjukdomarna kan pågå länge i det tysta utan att man fått några besvär.

Vad innebär rotbehandling 

Rotbehandlingar kan göras på olika sätt. Vi börjar alltid med en undersökning av tanden för att bestämma vilken behandling som är lämpligast för dig och din tand. 

Har du inga besvär från tanden och tanden är relativt enkel att behandla går det ofta att göra hela behandlingen i ett besök. Har du värk, haft långvariga besvär eller om andra komplicerande faktorer föreligger, görs behandlingen vanligen i flera steg. Mellan besöken läggs då ett bakteriedödande inlägg i kanalerna och du får en temporär fyllning på tanden.

Själva rotbehandlingen inleds med att tanden isoleras med en gummiduk (kofferdam) och tvättas med bakteriedödande medel. Detta är av största vikt för att inte tillföra bakterier från saliven och övriga munhålan ner i rotkanalerna. Ett rent behandlingsområde är avgörande för ett lyckat behandlingsresultat.

Den sjuka vävnaden i rotkanalerna avlägsnas sedan med specialinstrument och bakteriedödande vätskor. Självklart har vi på Bene all den utrustning på kliniken som krävs för att bedriva modern och ändamålsenlig endodonti.

När det är rent i rotkanalerna fylls de med ett permanent fyllningsmaterial. Över rotfyllningen läggs ett cement för att försegla den och undvika att bakterier kommer ner i kanalerna igen.

Rotspetsoperation

Rotspetsoperation är en typ av rotbehandling som innebär ett kirurgiskt ingrepp. Genom att fälla upp tandköttet och ta bort ben i området kommer man åt sjukdomen i tandrötterna och omgivande ben “bakvägen”. Efter att behandlaren gjort rent i området förseglas roten med ett speciellt cement och tandköttet sys tillbaka. 

Vid denna typ av behandling behöver vi inte borra i tandkronan för att komma åt rotkanalerna. Rotspetsoperation görs om det till exempel sitter ett metallstift i roten eller om man av andra orsaker inte kommer åt sjukdomen i roten med icke-kirurgisk rotbehandling.

Efterbesvär

Det är helt normalt med övergående värk och lätt svullnad efter rotbehandling. Besvären lindras vanligen med receptfria smärtlindrande och antiinflammatoriska läkemedel. 

Hur fungerar en rotfylld tand?

Efter en rotfyllning blir tanden skörare, framför allt om det fanns stora fyllningar eller sprickor i tanden innan. Detta ställer krav på den slutliga fyllningen på tanden och för att stärka upp tanden rekommenderas vanligen en omslutande porslinskrona. Då fungerar tanden oftast utmärkt i många år. Din ordinarie tandläkare gör den slutliga kronan/fyllningen på tanden när rotbehandlingen är klar.

Rotbehandling utförd på korrekt sätt är en beprövad och säker behandlingsmetod. Genom rotbehandling kan vi i de flesta fall rädda tänder från att behöva tas bort.

Vanligtvis gör behandlingen inte ont men har du en kraftig inflammation i vävnaden kan extra bedövning krävas under besöket. 

Det är en behandling som kräver precision och tålamod hos behandlaren och tar ofta lite längre tid än ett vanligt tandläkarbesök. 

Behandlingen kräver inga speciella förberedelser från dig som patient, men har du värk är det bra att ta smärtlindrande tabletter inför besöket. 

Specialistutbildning

På Bene tandvård bedriver vi även specialistutbildning i endodonti (rotbehandling). 

Vi är en av de första aktörerna i Sverige att bedriva en helt privat specialistutbildning, vilket vi såklart är extra stolta över. Genom vår utbildningssatsning håller vi oss ständigt uppdaterade inom ämnet både teoretiskt och kliniskt.

Utbildningen omfattar tre års heltidstjänstgöring och följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HLSF-FS 2017:77). Specialistbegreppet inom hälso- och sjukvården är en skyddat enligt lag. Enbart den som genomgått en av Socialstyrelsen godkänd utbildning får kalla sig specialist.

Remiss

Tandläkare är varmt välkomna att remittera till oss på Bene Tandvård. Vi har stor erfarenhet av remisstandvård inom dentoalveolär kirurgi, implantologi, endodonti, narkostandvård, parodontologi, protetik/bettrehabiliteringar samt estetisk tandvård.

Skicka din remiss digitalt via knappen ovanför, alternativt med brev direkt eller kontakta oss via mail eller telefon:

Bene Tandvård
Artillerigatan 16
114 51 Stockholm

08-611 65 60
info@benetandvard.se