Patrik Mofors

Att alla patienter blir väl omhändertagna och får bästa möjliga hjälp i alla situationer – det är så jag tycker att personlig och omtänksam vård ska utövas.

Liksom mina kollegor på Bene Tandvård ser jag stora fördelar med att samla olika specialiteter på en och samma klinik, såväl för oss vårdgivare som för er patienter. Det är till exempel mycket viktigt att göra en helhetsbedömning av patienten. I munhålan ser man inte bara symptom som kan relateras till tandsjukdomar, utan till hela kroppen. God tandvård bedriver vi med patienten i centrum, inte tanden.

Tidigare har jag bland annat arbetat på en specialistklinik för tandlossningssjukdomar och vid käkkirurgiska kliniken på Karolinska Sjukhuset. Utöver min kliniska verksamhet undervisar jag andra kollegor och kliniker i implantatkirurgi och cad/cam-teknik.

Alla gamla och nya patienter är förstås varmt välkomna till oss på Bene Tandvård, oavsett grad av problem!

Välkommen!