Caroline Arnell

Ett besök i tandvården kan vara så olika för patienter. Alla bär på sina egna erfarenheter från tidigare besök. Att vara lyhörd för detta och se varje patient som unik är en utmaning för mig som tandläkare, en utmaning som samtidigt gör mitt arbete som tandläkare stimulerande. Jag lägger stor vikt vid att i varje möte med en ny patient, lyssna av och ta reda på hur just du som patient vill bli behandlad. 

 

Jag har varit verksam som tandläkare sedan 1998 och har tidigare arbetat både i landsting, i annan privat verksamhet och har även erfarenhet från IVO för tillsyn av tandvård. 

Nu har jag fått förmånen att arbeta på Bene Tandvård där jag upplever att jag får stor möjlighet att arbeta med patienter med olika erfarenheter av tandvård. På Bene finns en samlad kunskap och kompetens vilket ger möjlighet att diskutera frågeställningar som kan uppstå i samband med en behandling. Mina behandlingar innefattar bastandvård till mer omfattande behandlingar.