Anna Törner

Anna är vår duktiga specialisttandläkare inom endodonti (rotfyllningar/rotbehandlingar). Med specialistexamen från Umeå Universitet samt efter att ha jobbat som specialisttandläkare inom endodonti på Sophiahemmet, är vi nu mycket glada att ha Anna hos oss på Bene Tandvård.

Gamla och nya remittenter är varmt välkomna att skicka remisser avseende mer eller mindre komplicerade rotbehandlingar, smärtutredningar, revisioner, apikalkirurgi, barnendodonti, trauman, mikroskopiering och narkostandvård.

All rotbehandling och apikalkirurgi utförs under mikroskop för att säkerställa högsta möjliga kvalitet.

Läs mer om remiss för endodonti här.

Välkommen!