Före- och efterbilder

Före
Behandling med Invisalign och två skalfasader i porslin.
Efter
Behandling med Invisalign och två skalfasader i porslin.
Föregående
Nästa
Efter
Behandling med fyra skalfasader i porslin.
Föregående
Nästa
Före
Behandling med ny implantatbro i över- och underkäken.
Efter
Behandling med ny implantatbro i över- och underkäken.
Föregående
Nästa
Före
Behandling med sex skalfasader i porslin.
Efter
Behandling med sex skalfasader i porslin.
Föregående
Nästa
Före
Behandling med blekning, fyra porslinskronor och två porslinsfasader.
Efter
Behandling med blekning, fyra porslinskronor och två porslinsfasader.
Föregående
Nästa
Före
Behandling med sex porslinsfasader.
Efter
Behandling med sex porslinsfasader.
Föregående
Nästa
Före
Behandling med sex porslinskronor.
Efter
Behandling med sex porslinskronor.
Föregående
Nästa
Före
Behandling med med fyra skalfasader i porslin.
Efter
Behandling med med fyra skalfasader i porslin.
Föregående
Nästa
Före
Behandling med fyra porslinsfasader.
Efter
Behandling med fyra porslinsfasader.
Föregående
Nästa
Före
Behandling med Invisalign.
Efter
Behandling med Invisalign.
Föregående
Nästa
Före
Behandling med Invisalign.
Efter
Behandling med Invisalign.
Föregående
Nästa
Före
Behandling med en porslinskrona samt blekning.
Efter
Behandling med en porslinskrona samt blekning.
Föregående
Nästa
Före
Behandling med nya porslinskronor.
Efter
Behandling med nya porslinskronor.
Föregående
Nästa
Före
Behandling med fyra skalfasader i porslin.
Efter
Behandling med fyra skalfasader i porslin.
Föregående
Nästa
Före
Behandling med två porslinskronor.
Efter
Behandling med två porslinskronor.
Föregående
Nästa
Före
Behandling med fyra skalfasader i porslin.
Efter
Behandling med fyra skalfasader i porslin.
Föregående
Nästa
Före
Behandling med fyra porslinskronor.
Efter
Behandling med fyra porslinskronor.
Föregående
Nästa
Före
Behandling med sex skalfasader i porslin samt blekning.
Efter
Behandling med sex skalfasader i porslin samt blekning.
Föregående
Nästa
Före
Behandling med tre porslinsfasader, en porslinskrona samt blekning.
Efter
Behandling med tre porslinsfasader, en porslinskrona samt blekning.
Föregående
Nästa