FLUORPROFYLAX

Fluor är tandens bästa skydd

Det är ingen slump att de flesta av dagens tandkrämer innehåller fluor. Fluor är det bästa skyddet för tänderna eftersom ämnet hjälper tandens emalj att stå emot angrepp. För många räcker fluortillskottet vi får i tandkrämen, men ibland behövs det en mer intensiv behandling.

Boka tid hos oss

När ska tänderna behandlas med fluor?

Tidiga kariesangrepp som inte hunnit bre ut sig i tanden kan bromsas och läka ut med hjälp av intensiv fluorbehandling. Om du har många lagningar som är svåra att komma åt med tandborsten är daglig fluorsköljning bra för att motverka kariesbildning. Vid muntorrhet, naturlig eller orsakad av medicinering, löper du större risk att drabbas av karies och då behövs ett stärkt fluorskydd.

Olika fluorbehandlingar

Det finns flera olika sätt att tillföra fluor. Tillsammans hittar vi det sätt som passar dig och situationen bäst:

  • Fluorgelskenor
  • Fluorsköljning
  • Fluortuggummi
  • Fluorlackning
  • Fluortabletter