TANDVÅRDSRÄDSLA

Är du orolig inför ditt tandläkarbesök?

Rädsla inför tandvårdsbehandling är en av våra vanligaste rädslor vilken i många fall leder till försämrad munhälsa med negativ inverkan på dagligt liv och livskvalitet.

Att uppleva rädsla för en hotfull situation är en normal reaktion men när rädslan inte upphör kan förväntansångest för ett inbillat hot uppstå, en fobisk rädsla med undvikandebeteende som följd. En stark tandvårdsrädsla kan därför betraktas som en fobi. Tandvårdsrädsla kan vara orsakad av ett tidigare trauma eller en ökad individuell känslighet/sårbarhet samt av påverkan från andra, till exempel rädsla hos en anhörig. 

Det är vanligt att tandvårdsrädsla uppstår som en reaktion på tidigare upplevd traumatisk tandvårdsbehandling.

Vårt mål är att möjliggöra tandvårdsbehandling genom att öka din självkänsla och ge dig kontroll över behandlingssituationen. Till vår hjälp finns beteendeinriktad terapeutisk behandling, medicinsk behandling samt möjlighet till behandling under full narkos.

Terapeutisk Behandling

Vi samarbetar med leg. psykoterapeut Katarina Kjellvertz. Ni kan läsa mer om terapeutisk behandling på hennes hemsida.

Tandvård under narkos

Idag har vi en fullt utvecklad narkosverksamhet tillsammans med vår narkosläkare och sjuksköterska.

Terapeutisk Behandling

Vi samarbetar med leg. psykoterapeut Katarina Kjellvertz. Ni kan läsa mer om terapeutisk behandling på hennes hemsida.

Tandvård under narkos

Idag har vi en fullt utvecklad narkosverksamhet tillsammans med vår narkosläkare och sjuksköterska.

Kostnadsfri konsultation

Vill du börja med att prata om din tandvårdsrädsla? Hör av dig till oss och kom hit på en kostnadsfri konsultation så hjälper vi dig.

Bene Tandvård - Modern teknik i vänliga händer